Miért fontos az üzemorvosi vizsgálat?

A jelenleg hatályos törvénykezés (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) kötelezi a munkáltatókat, hogy foglalkozás – egészségügyi (továbbiakban: üzemorvosi) szolgáltatást biztosítsanak munkavállalóik részére. A 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet az üzemorvosi szolgáltatás szervezéséről, annak működéséről, valamint a beosztottak kategóriák szerinti besorolásáról intézkedik.

Mindezen kötelezettségek mellett azonban könnyen belátható, hogy egy cég sikeres működéséhez elengedhetetlen szempont a munkavállalók egészsége. Ennek felmérésében nyújt segítséget a Multi-Med Team üzemorvosi szolgáltatása, amelyet személyre szabottan rendelőinkben, ill. igény szerint a helyszínen végzünk.

Amit kínálunk:

Az üzemorvosi szolgáltatásunk keretein belül szerepel minden orvosi vizsgálat, amelyet a 27/1995 NM rendelet is feltüntet.

 • A munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, a jogszabályban is megfogalmazott alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) lebonyolítása, valamint az ezekhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
 • A foglalkoztatottság során jelentkező megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása. (Ezt szintén jogszabály írja elő.)
 • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak felderítése, tanácsadás az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban, felvilágosítás a munkavállalók munkakörülményeiről.
 • A munkáltató felkészítése egy esetleges szakhatósági ellenőrzésre, ennek érdekében bizonyos időközönként munkahelyi higiénés szemlét tartunk.
 • Rendszeres kapcsolattartás szerződött partnereinkkel, akiket orvosaink és asszisztenseink keresnek fel, előre egyeztetett időpontban.
 • Az üzemorvosi ellátást érintő rendeletek változásainak nyomon követése, ill. arról való tájékoztatás a munkáltató felé.
 • A külföldi állampolgársággal rendelkező alkalmazottak üzemorvosi ellátásának biztosítása.

Mit nyújtunk még?

 • Veszélyforrások feltárása a munkahelyen.
 • Segítség az üzemorvosi, valamint a foglalkozás – fiziológiai, – ergonómiai és – higiénés feladatok megoldásában.
 • Sürgős orvosi ellátások, elsősegélynyújtás megszervezésében való közreműködés, elsősegélynyújtók szakmai felkészítése.
 • Tanácsadás a munkáltató katasztrófa – megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének elkészítésében.
 • Védőoltások szervezése (influenza, hepatitis, kullancs – encephalitis ellen).

Miben különbözünk más szolgáltatóktól?

„Szakmai oldalról nézve a jogszabályok tisztán meghatározzák a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladatait és a szakmai követelményeket. Amiben mások tudunk lenni a többi szolgáltatóhoz képest, hogy Partnereink igényeit a legnagyobb mértékben figyelembe vesszük, elvárásaikhoz alkalmazkodunk, így személyre szabott szolgáltatást tudunk nyújtani.
Mellettünk szól, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a Partnercég telephelyén is el tudjuk végezni. Orvosaink, munkatársaink elérhetőek, és készséggel nyújtanak tájékoztatást szakmai kérdésekben.”

Széleskörű szolgáltatásaink mögött egy kiváló szakemberekből álló csapat várja felkeresését. Kérjen árajánlatot online felületünkön!