Miért fontos az üzemorvosi vizsgálat?

A jelenleg hatályos törvénykezés (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) kötelezi a munkáltatókat, hogy foglalkozás – egészségügyi (továbbiakban: üzemorvosi) szolgáltatást biztosítsanak munkavállalóik részére. A 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet az üzemorvosi szolgáltatás szervezéséről, annak működéséről, valamint a beosztottak kategóriák szerinti besorolásáról intézkedik.

Mindezen kötelezettségek mellett azonban könnyen belátható, hogy egy cég sikeres működéséhez elengedhetetlen szempont a munkavállalók egészsége. Ennek felmérésében nyújt segítséget a Multi-Med Team üzemorvosi szolgáltatása, amelyet személyre szabottan rendelőinkben, ill. igény szerint a helyszínen végzünk.

Amit kínálunk:

Az üzemorvosi szolgáltatásunk keretein belül szerepel minden orvosi vizsgálat, amelyet a 27/1995 NM rendelet is feltüntet.

 • A munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, a jogszabályban is megfogalmazott alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) lebonyolítása, valamint az ezekhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
 • A foglalkoztatottság során jelentkező megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása. (Ezt szintén jogszabály írja elő.)
 • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak felderítése, tanácsadás az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban, felvilágosítás a munkavállalók munkakörülményeiről.
 • A munkáltató felkészítése egy esetleges szakhatósági ellenőrzésre, ennek érdekében bizonyos időközönként munkahelyi higiénés szemlét tartunk.
 • Rendszeres kapcsolattartás szerződött partnereinkkel, akiket orvosaink és asszisztenseink keresnek fel, előre egyeztetett időpontban.
 • Az üzemorvosi ellátást érintő rendeletek változásainak nyomon követése, ill. arról való tájékoztatás a munkáltató felé.
 • A külföldi állampolgársággal rendelkező alkalmazottak üzemorvosi ellátásának biztosítása.

Mit nyújtunk még?

 • Veszélyforrások feltárása a munkahelyen.
 • Segítség az üzemorvosi, valamint a foglalkozás – fiziológiai, – ergonómiai és – higiénés feladatok megoldásában.
 • Sürgős orvosi ellátások, elsősegélynyújtás megszervezésében való közreműködés, elsősegélynyújtók szakmai felkészítése.
 • Tanácsadás a munkáltató katasztrófa – megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének elkészítésében.
 • Védőoltások szervezése (influenza, hepatitis, kullancs – encephalitis ellen).

Miben különbözünk más szolgáltatóktól?

„Szakmai oldalról nézve a jogszabályok tisztán meghatározzák a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladatait és a szakmai követelményeket. Amiben mások tudunk lenni a többi szolgáltatóhoz képest, hogy Partnereink igényeit a legnagyobb mértékben figyelembe vesszük, elvárásaikhoz alkalmazkodunk, így személyre szabott szolgáltatást tudunk nyújtani.
Mellettünk szól, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a Partnercég telephelyén is el tudjuk végezni. Orvosaink, munkatársaink elérhetőek, és készséggel nyújtanak tájékoztatást szakmai kérdésekben.” Takács Lajos ügyvezető

Széleskörű szolgáltatásaink mögött egy kiváló szakemberekből álló csapat várja felkeresését. Kérjen árajánlatot online felületünkön!