A Multi-Med Team Kft. az üzemorvosi szolgáltatáson túl vállalja cégek és azok munkavállalóik számára tartott munkahelyi elsősegélynyújtó képzés megszervezését, lebonyolítását.

Három érv, miért van szüksége vállalatának munkahelyi elsősegélynyújtó képzésre:

Erkölcsi, gazdasági megfontolásból

Az emberi élet felbecsülhetetlen érték mindannyiunk számára, ugyanakkor munkatársaink testi épségének védelmével együtt a vállalatunk sikeres működését biztosító szakértelmet is óvjuk.

A munkáltatót jogszabály kötelezi a munkahelyi elsősegélynyújtó képzésre

A jelenlegi törvénykezés megköveteli a munkaáltatóktól, hogy tegyenek meg minden olyan intézkedést, amelyek lehetővé teszik, hogy baleset vagy más váratlan szituáció esetén úrrá legyenek a krízishelyzeten, ide értve az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi eszközöket is.

Éppen ezért a munkavállalókat és azok képviselőit is megfelelő munkahelyi elsősegélynyújtó képzésben kell részesíteni, a munkatársak biztonsága és a munkaegészségügy tekintetében.

A 2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény 18. cikke kimondja, hogy a munkaadóktól meg kell követelni, hogy szükség esetén foganatosítsanak olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy váratlan helyzetekben és baleset esetén úrrá legyenek a helyzeten, beleértve az elsősegélynyújtást biztosító megfelelő eszközöket is.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény kimondja, hogy minden munkahelyen — annak jellegének, elhelyezkedésének megfelelően, figyelembe véve a veszélyforrásokat, a munkavállalók létszámát, ill. a munka szervezését — biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás nem csak személyi, tárgyi, hanem szervezési feltételeit is.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet kimondja, hogy minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Végül, de nem utolsó sorban a büntetés elkerülése.

Mely területekre kell kiterjednie a munkahelyi elsősegélynyújtó képzésnek?

  • gyógyszerek, eszközök, anyagok használata (melyek az elsősegélynyújtáshoz szükségesek)
  • vérzéscsillapítás
  • sebellátás
  • újraélesztési eljárások
  • sérült testrész rögzítése
  • a sérült fektetése, szállításag
  • munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtás
  • orvos, ill. az OMSZ igénybevételével kapcsolatos fontos tudnivalók ismertetése, valamint azok gyakorlati alkalmazása
  • Munkahelyi elsősegélynyújtó képzéseinket megszervezését és lebonyolítását igény szerint akár a helyszínen is biztosítjuk. Kérjen árajánlatot online felületünkön!