Otthoni szakápolás tevékenységünk 2020.01.01-vel megszűnt.

Mi az otthoni szakápolás célja?

Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, vagy időtartama lerövidíthető, illetve a beteg gyógyulási folyamata javítható.

Milyen feltételek mellett vehetők igénybe térítésmentesen az otthoni szakápolás keretében nyújtható szolgáltatások?

A szolgáltatás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a biztosított egészségi állapota miatt a kezelő orvosa – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – az otthoni szakápolást az arra rendszeresített nyomtatványon elrendelte.

A biztosított otthonában végezhető – állandó orvosi felügyeletet nem igénylő – gyógyító tevékenységeket elrendelheti:

 • háziorvos saját kezdeményezésre, vagy intézeti zárójelentés alapján,
 • járóbeteg -, és fekvőbeteg – szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa.

További feltétel még, hogy az ellátást olyan szakápolási szolgáltató nyújtsa, akivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, és a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk érkező, kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni

Az otthoni szakápolás keretében mely feladatokat láthat el szakképzett ápoló?

  • szondán át történő táplálás,
  • légcső kanül tisztítása, betét cseréje,
  • állandó katéter cseréje, rendszeres katéterezés, hólyagöblítés,
  • infúzió beadása,
  • műtétek után és az önellátás korlátozottsága esetén testi higiéné biztosítása, mozgás segítése,
  • műtéti területek ellátása, sztomaterápia, különböző drének ellátása,
  • felfekvések, fekélyek szakápolása,

betegség következményeként csökkent vagy kiesett funkciók fejlesztéséhez:

  • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
  • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
  • hely- és helyzetváltoztatás tanítása,

speciális tevékenységek:

  • EKG, oscillometria,
  • oxigénterápia,
  • légzésterápia,
  • szívó alkalmazása,
  • gyógytorna

haldokló beteg szakápolása (hospice ellátás).

A kezelőorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a fenti tevékenységi körből a kivitelezendő ellátásokat, azok során alkalmazandó gyógyszereket és a gyógyító ellátások gyakoriságát. Az elrendelt tevékenységek összetételét és gyakoriságát csak a kezelőorvos jogosult megváltoztatni. Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit, amelynek időtartama a három órát nem haladhatja meg. A biztosított azonos időszak alatt más szolgáltatótól kórház-kiváltó ellátást nem vehet igénybe.

Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre rendelhető el, amely ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – további három alkalommal megismételhető. Újabb megbetegedés esetén a szakápolás 14 vizitre ismételten elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – esetenként további három alkalommal megismételhető.

Ha a beteg állapota szükségessé teszi – ideértve a hospice ellátást indokoló állapotot is – a kezelőorvos a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrző főorvosának egyetértésével, egyedileg meghatározott vizitszámot rendelhet el, ha a vizitszám a szolgáltatónál rendelkezésre áll. Az otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhető el, amely ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – további két alkalommal megismételhető.

Amit tudni érdemes

Az OEP által finanszírozott és a betegek által havi szinten igénybe vehető szakápolási vizitek száma erősen korlátozott. A betegek létszáma és a vizitkeret szűkössége miatt előfordulhat, hogy a páciens nem tud azonnal házi szakápolásban részesülni. Szakápolás elrendelésekor, az Ön érdekében kérjük, egyeztessen kezelőorvosával, hogy a fogadó szakápolási szolgálat rendelkezik-e szabad vizitkerettel.